Hylomar

Hylomar M  Hylomar M - płynna uszczelka. Uszczelka w płynie. Wyprodukowany na licencji Rolls-Royce.

Hylomar jest odporny na:
- paliwa
- temperaturę od - 50°C do +250°C
- oleje
- glikol
- mieszaniny metanoli
- solankę
-powietrze
- naftę

Hylomar nie wchodzi w reakcję z powierzchnią uszczelnianą (metale i tworzywa sztuczne). Nadaje się także do uszczelniania połączeń gwintowych, płaskich i kołnierzowych. W przeciwieństwie do silikonu Hylomar pozostaje zawsze plastyczny. Dzięki swojej plastyczności połączenie uszczelniane Hylomarem jest odporne na wibracje oraz nieznaczne przemieszczenia. Hylomar charakteryzuje się niewielkim przewodnictwem elektrycznym oraz słabym przewodzeniem ciepła. Hylomar nie spływa z powierzchni pionowych.

 Hylomar M